Home » Цени на импланти за ортопедично - травматологични операции » Цени на импланти за ортопедично – травматологични операции

Цени на импланти за ортопедично – травматологични операции

ceni_implanti

1.За счупване на гривнената става – дистален радиус –заключваща плака 1140 лв.
-незаключваща плака 920 лв.
2.За счупване на предмишницата- 1 плака –заключваща плака 1150 лв.
-незаключваща плака 920 лв.
3.За счупване на лакът – с К-игли- 0 лв.
-с плака незаключваща 920 лв.
4.За счупване на раменната кост – заключваща плака 1350 лв.
-незаключваща плака 920 лв.
5.За счупване на горната част на раменната кост –хирургична шийка- заключваща плака 1250 лв.
- с К-игли -0 лв.
6.За акромиоклавикуларна луксация -HOOK плака 1160 лв.
7.За счупване на ключицата – -заключваща плака 1150 лв.
-незаключваща плака 840 лв.
8.За счупване на бедрената шийка – АО винтове – 1брой 240 лв.
- протезиране 1600 лв. OHST – еднополюсна(биартикуларна ) и двуполюсна– Германия .
1800лв.Вiomet-лепена –САЩ.
3600лв. Biomet -механична – САЩ.
3600 Lepin group- механична Франция.
9.Пертрохантерно счупване –DHS плака – 1200 лв.
- проксимален бедрен пирон – къс 1380-1500лв.
-дълъг бедрен пирон 1560-1680 лв.
10.Счупване на бедрената кост – бедрен пирон 1560-1800 лв.
-заключваща плака за бедро 1350 лв.
11.Счупване на тибиалните кондили – заключваща плака 1350 лв.
-незаключваща плака 920лв.
12.Счупване на подбедрицата – заключваща плака 1350 лв.
-незаключваща плака 920 лв.
-пирон за подбедрица 1350 – 1500 лв.
13.Счупване на глезенна става – плака за глезен-840лв.
14.Счупване на петна кост-пета- плака -920-1160лв.

15.Счупвания на малки кости на ръката и ходилото – 650лв.
Всички импланти са съответстват на най високите европейски и медицински изисквания и притежават CE сертификат.
Цените са преференциални за болница “ Сердика “!