Ортопед - травматолог Счупване на ключицата

Счупване на ключицата

Исторически, фрактурите на ключицата са лекуват най-добре неоперативно, с добри резултати. За лечението се включва използването на осморка или превръзка тип „Дезо”. По-голямата част от тези фрактури оздравяват с различно количество козметична деформация. Проучвания са изследвали различните модели на дислокация на фрагментите и клиничните резултати при фрактури на ключицата според тяхното местоположение. Изображенията по-долу илюстрират…